Predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture – rok: 20. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo.

Predlog Pravilnika nudi ustrezno pravno podlago za podeljevanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in medijev.

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije na področju kulture ali medijev se šteje delovanje, ki neposredno izkazuje, da nevladna organizacija:

Tretji dostavek 3. člena tako določa, da se nevladni organizaciji, ki je izvajalka večletnega javnega kulturnega programa, (so)financiranega iz lokalnega ali državnega proračuna, ali večletnega kulturnega projekta, (so)financiranega iz proračuna Evropske unije, podeli status delovanja v javnem interesu zgolj na podlagi izpolnjevanja enega kriterija za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju kulture, in sicer:

»izjava oziroma je v zadnjih dveh letih izvajala večletni javni kulturni program ali večletni kulturni projekt, (so)financiran iz sredstev lokalnega ali državnega proračuna, ali izvaja oziroma je v zadnjih dveh letih izvajala večletni kulturni projekt, (so)financiran iz proračuna Evropske unije in izbran neposredno na javnem razpisu, ki ga je izvedla institucija zunaj Republike Slovenije »

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.