PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE – ROK 26. 5. 2023

Na spletnem portali eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, katerega je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Vaše predloge, mnenja in pripombe lahko oddate na priloženem obrazcu do 26. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *