Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 4.0 – rok: 14. 2. 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 4.0 (v nadaljevanju: Državni načrt).

Državni načrt nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje pripravila leta 2018.

Državni načrt temelji na Oceni ogroženosti RS  zaradi velikih požarov v naravnem okolju in na prostem, verzija 3.0 in upošteva Oceno tveganja za velik požar v naravnem okolju, verzija 2.0 (2016). Načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je generično ime in se uporablja za poimenovanje načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju na vseh ravneh (državni, regijski, občinski) ter ne glede na velikost požara v naravnem okolju in s tem povezanim odzivom nanj.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.