Predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 za obdobje 2023-2025 – rok: 8. 1. 2024

S strani Ministrstva za zdravje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 za obdobje 2023-2025 (v nadaljevanju: nacionalni program), katerega so pripravili v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki.

Ministrstvo je z namenom uspešnega sodelovanja in nudenja strokovne podpore občinam pri načrtovanju zelenih površin, omogočilo izdelavo priročnika »Ven za zdravje«, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut. V prihodnjem obdobju bi si želeli, da se vsebine priročnika čimbolj odražajo tudi v prostorskih občinskih načrtih pri načrtovanju zelenih površin kot tudi načrtovanju druge infrastrukture, ki spodbuja telesno dejavnost. Prav tako vabijo k vzpostavitvi dobrega sodelovanje in povezovanja javno-zdravstvene stroke in društev (športnih, kulturnih…) tudi na lokalni ravni.

Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti. Namen je tudi izenačiti možnosti za ohranjanje zdravja za vse, tudi za socialno in ekonomsko ranljivejše skupine prebivalcev, ustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih bolezni. S tem se bo pomembno izboljšala tudi kakovost življenja in blaginja družbe.

Z nacionalnim programom se uresničujejo naslednji strateški cilji:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 8. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.