Osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – rok: 5. 11. 2023

S strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih smo v pregled in pripombe dobili osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.

S tem zakonom se zaradi zagotavljanja obnove in razvoja na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, dne 4. avgusta 2023:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.