IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2024 IN 2025 ROK 28.8.2023

S strani Ministrstva za finance smo dobili podatke o izračunu povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2024 in 2025 z obrazložitvami.

Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog je pripravljen na podlagi 12. člena ZFO-1, Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Bi pa radi poudarili, da so dejanski stroški v letu 2022 bili 725,76 EURA, kar kaže na resnost podfinanciranja občinskih nalog.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 28. 8. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si.