Dopolnjen osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta – rok: 17. 6. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo dopolnjen osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Novi osnutek posodobitve NEPN predlaga višje cilje do 2030 pri:

S prenovljenim NEPN:

V osnutku posodobitve NEPN sta obravnavana dva scenarija z dodatnimi ukrepi glede na scenarij z obstoječimi ukrepi:

Do leta 2030 sicer med scenarijema ni razlik – v obeh se pričakuje povečan obseg investiranja v proizvodne naprave, ki uporabljajo vse vrste obnovljivih virov energije (OVE).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 17. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.