PREDLOG UREDBE O PRAVICI DO OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO – ROK 14. 2. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (v nadaljevanju: Uredba), katero je pripravili Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Uredba:

 1. določa skupine uporabnikov, ki so upravičeni do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo,
 2. ureja določanje omrežnih priključnih točk s prednostjo,
 3. ureja zbiranje, obdelavo in hranjenje podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo,
 4. ureja obveščanje o spremembah podatkov o  omrežnih priključnih točkah s prednostjo, in druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo.

Med upravičenci do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo so:

 1. nosilci izdelave obrambnega načrta v skladu z uredbo, ki ureja obrambno načrtovanje;
 2. subjekti, ki so vključeni v sistem upravnih zvez v skladu z uredbo, ki določa upravne zveze;
 3. subjekti, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja v skladu z uredbo, ki določa vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja;
 4. upravljavci kritične infrastrukture, ki so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo področje kritične infrastrukture;
 5. izvajalci bistvenih storitev, ki so določeni na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost;
 6. organi države uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti,  ki so določeni na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost in
 7. drugi organi javnega sektorja, ki so ključni za nemoteno delovanje države v stanjih ogroženosti, ki jih na predlog resorno pristojnega ministrstva določi komisija.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

***