Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v javni obravnavi

Ljubljana, 20. 3. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, katerega je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Predlog Zakona ureja poklic »geodet z izkaznico«. Do sprememb prihaja na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS opr. št. U-I-14/18-27 z dne 15. 9. 2022, v kateri  je presojalo pravno ureditev opravljanja geodetskega poklica »geodet z izkaznico«, ki ga Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti ne določa več. Sodišče je namreč presodilo, da ureditev ZAID glede ukinitve poklica »geodet z izkaznico« ni primerna, saj imajo osebe »geodet z izkaznico« uporabna geodetska znanja in veščine, potrebne za opravljanje določenih geodetskih nalog. Tako se s predlogom Zakona določa »izjema« glede opravljanja poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s področja geodezije oziroma določajo naloge, ki jih lahko opravljajo geodeti z geodetsko izkaznico.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 2. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.