Predlog sprememb razporeditve kohezijskih sredstev zaradi ujme

Ljubljana, 14.9.2023 – Slovenija bo s ciljem, da zagotovi razpoložljiva evropska kohezijska sredstva za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100-odstotno koriščenje sredstev obdobja 2014-2020, do konca meseca v Bruselj poslala predlog spremembe operativnega programa. V sklad za obnovo bo preusmerila 50 milijonov evrov, še 20,5 milijona evrov pa bo preusmerila v ukrepe.

Soglasje k predlogu spremembe operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki ga je pripravilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je na včerajšnji seji podala Vlada RS.

“S ciljem, da zagotovimo razpoložljiva evropska kohezijska sredstva za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100-odstotno koriščenje sredstev obdobja 2014-2020, bomo 50 milijonov evrov presežnih pravic porabe preusmerili v sklad za obnovo Slovenije, še 20,5 milijona evropskih sredstev pa bomo prerazporedili za izvajanje interventnih ukrepov,” so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj.

Po zadnjih podatkih bo treba zaradi poplav izvesti nekatere interventne ukrepe na infrastrukturnih objektih v gradnji. Gre predvsem za vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov, so pojasnili in dodali, da se to nanaša na protipoplavno ureditev porečja Gradaščice, protipoplavno ureditev porečja Selške Sore, zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo ter na zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo.

Med ukrepi za odpravo posledic poplav je predviden tudi interventni nakup sredstev in opreme, predvsem agregatov, potopnih črpalk, razvlažilcev zraka, protipoplavnih vreč.

Del ukrepov, ki jih ne bo mogoče izvesti v okviru operativnega programa 2014-2020 zaradi poplavnih in drugih preteklih nepredvidenih dogodkov, bodo prenesli v programsko obdobje 2021-2027. Zato bo potrebna sprememba programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, ki jo bo predvidoma do konca leta pripravilo ministrstvo.

Po zadnjih podatkih Evropske komisije se Slovenija pri uspešnosti porabe razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014-2020 z doseženimi 93 odstotki uvršča na šesto mesto med državami članicami EU, kar pomeni, da je pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike med najbolj uspešnimi državami članicami EU.

***