Predhodna ocena škode do 1. septembra, nato program odprave posledic in izplačila 40% predplačil

Ljubljana, 16. 8. 2023 – Današnjega sestanka pri premierju so se s strani ZOS udeležili predsednik Smrdelj, podpredsednik Diaci in član predsedstva Radinja. Predhodna ocena škode na območjih, ki jih je prizadela nedavna ujma, bo pripravljena do 1. septembra. Na podlagi te ocene bodo pripravili predhodni program odprave posledic, za katerega država občinam zagotavlja 40 odstotkov predplačil, je po sestanku s predstavniki združenj pojasnil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Kot je dejal minister, tako že poteka udejanjanje prejšnji teden sprejete novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, po kateri bodo občine za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov lahko vnaprej prejele finančna sredstva do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene škode.

Na terenu pa še vedno odpravljajo posledice obsežnih poplav. Po Brežanovih besedah se na vodotokih ukvarjajo z zagotavljanjem njihove pretočnosti. Gre za enega ključnih ukrepov, saj običajno jesen prinese tudi obilna deževja in poplave. Prav tako na vodotokih potekajo interventni ukrepi zagotavljanja stabilnosti tal, kjer je to potrebno zaradi varovanja infrastrukture ali objektov, je dodal minister.

Ob tem je napovedal, da bo država vzpostavila tehnične pisarne na terenu, ki bodo tako občinam, posameznikom, kot gospodarstvu pomagale pri iskanju pravih rešitev za odpravo posledic, obnovo obstoječih prizadetih objektov, pa tudi za novogradnje.

Sicer pa so po njegovih besedah spregovorili tudi o dolgoročnih in srednjeročnih ukrepih, kjer se bo, kot je dejal, predvsem treba soočiti tudi s preventivo, z nadaljevanjem gradnje in umeščanja protipoplavnih ukrepov. Kot je poudaril, bo pri tem zelo pomembno tudi sodelovanje občin in vseh drugih deležnikov, sredstva pa se bo zagotavljalo tako v načrtu za okrevanje in odpornost, kot tudi iz drugih virov.

S strani ZOS smo ponovno izpostavili ukrepe ki smo jih predhodno posredovali in še dodatne odprte zadeve:

  • Postopki dodeljevanja nadomestnih stanovanj,
  • Izdelava dokumentacije za vzpostavitev hudourniških strug;
  • Jasna navodila pri popisu škode na objektih in kontinuirano delovanje aplikacija AJDA.

***