Povrnitev upravičenih intervencijskih stroškov 151 občinam

Ljubljana, 18. 8. 2023 – Vlada RS je na 64. redni seji, ki je potekala 17. 8. 2023, med drugim obravnavala predloge rešitev za pripravo interventne zakonodaje po nedavnih uničujočih poplavah in odločila, da se 151 občinam, za poplave med 17. In 25. 7. 2023, povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 5.514.572,62 evra. Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Delovne skupine Vlade RS za čimbolj učinkovito koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 in Sklep o ustanovitvi slovenskega dela Skupne projektne skupine Republike Slovenije in Evropske komisije za večjo učinkovitost pri pridobivanju ustreznih finančnih sredstev Evropske unije zaradi katastrofalne ujme iz avgusta 2023 ter ustanovila Svet Vlade RS za obnovo, ki je strokovno posvetovalno telo Vlade RS.


Obravnava predlogov rešitev za pripravo interventne zakonodaje po nedavnih uničujočih poplavah

Vlada RS bo pripravila dva zakona. Prvi zakon, interventni zakon, je nujno potreben za to, da se lahko sanacija prične, da se lahko začnejo odpravljati posledice te naravne nesreče. Gre za ukrepe, ki zajemajo tako vzpostavitev javne in druge infrastrukture, do ukrepov, ki bodo pomagali občinam, predvsem pa za ukrepe, ki bodo dosegli ljudi in jim bodo pomagali premostiti te hude čase. Vlada RS je na seji identificirala tudi že sistemske ukrepe, ki bodo potrebni za to, da se vse posledice te naravne nesreče tudi dolgoročno odpravijo in bodo vključeni v tako imenovani zakon o obnovi.

Izpostavljamo tri iz nabora ukrepov:

  • Prvi je ta, da bo v zakonodajo umeščena tehnična pisarna za vse prizadete, tako za ljudi, za fizične osebe, za občine in tudi za gospodarstvo, ki so na terenu utrpeli posledice naravne nesreče in se bodo v prihodnosti morali ukvarjati ali z rekonstrukcijo, z obnovo in s preselitvijo svojih objektov. Za vse to bodo namreč potrebovali storitve tehnične pisarne.
  • Drugi je ukrep nujne rekonstrukcije za tiste objekte, za katere se bo nujno treba lotiti obnove.
  • In tretji, s prostorskega vidika pomemben ukrep, to je občinski podrobni prostorski načrt za odpravo posledic naravne nesreče.

Povrnitev intervencijskih stroškov 151 občinam na območjih, ki so jih prizadela neurja med 17. in 25. Julijem

Vlada RS je odločila, da se 151 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 5.514.572,62 evra. 

Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi RS za zaščito in reševanje je naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost. Sredstva se bodo zagotovila  iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

V času od 17. do 25. julija 2023, ko je ponovno prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) večjega obsega skoraj na celotnem območju RS. Občine na prizadetih območjih so že ob majskih (od 14. do 23. maja 2023) in julijskih (od 12. do 13. julija 2023) neurjih izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v skladu z dvanajsto alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gre za drugo povračilo intervencijskih stroškov ob neurjih v mesecu juliju. Prvo povračilo je zadevalo stroške intervencij v obdobju med 12. in 13. julijem 2023.

Celotno sporočilo si lahko preberete TU.