Potrebni so učinkovitejši ukrepi za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 17. 11. 2023 – Poslanke in poslanci DZ RS so na 55. izredni seji, ki je potekala 16. 11. 2023, s 70 glasovi za in 4 proti sprejeli Priporočilo Vladi RS v zvezi z bojem proti korupciji v RS, po katerem naj Vlada RS opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije in kaznovalno pravo. Na podlagi ugotovitev naj po potrebi pripravi učinkovitejše ukrepe za omejitev tveganj za korupcijo, priporoča DZ RS.

Hkrati DZ RS s sprejetim priporočilom predlaga Vladi RS, da jim v najkrajšem možnem času predloži predlog prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Sloveniji, katere pripravo v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije koordinira Komisija za preprečevanje korupcije.

***