Posvet občin z ministrom Novakom

Ljubljana, 14. 6. 2024 – Včeraj, 13. 6. 2024 je potekal drugi informativni posvet z županjami in župani ter drugimi predstavniki slovenskih občin. Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor so skupaj z drugimi vladnimi predstavniki podali informacije, pojasnila in navodila v zvezi z oddajo vlog prijaviteljev za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev in informacije povezane s sanacijo po poplavah. Posveta so se z aktivno pristnostjo udeležili tudi člani predsedstva ZOS.

Temi tokratnega posveta sta bili izvajanje Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki ga je Vlada RS sprejela 16. 5. 2024, in usmeritve za pripravo vlog projektov s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, v skladu s Programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, z namenom uspešne izvedbe projektov in črpanja evropskih sredstev.

Na posvetu so poleg ministra Novaka in državne sekretarke dr. Lidije Kegljevič Zagorc ter drugih predstavnikov ministrstva in Direkcije za vode sodelovali še predstavniki Službe vlade za obnovo in predstavniki Državne tehnične pisarne.

Po podrobni vsebinski predstavitvi so vladni predstavniki prisluhnili komentarjem in predlogom občin ter potem v razpravi iskali odgovore na odprta vprašanja in dileme. Minister Novak je županjam in županom tudi v prihodnje zagotovil tvorno sodelovanje, vključno s srečanji na terenu. 

***