Posvet na temo ustanavljanja pokrajin

Ljubljana, 26. 2. 2024 – Danes, 26. 2. 2024, je bil s strani Inštituta za ustavno pravo in Državnega sveta RS organiziran posvet o ustanavljanju pokrajin. Organizaciji namreč ocenjujeta, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za pripravo pokrajinske zakonodaje in samo ustanovitvijo pokrajin. Ključni namen posveta je bil nabrati čimveč utemeljitev zakaj bi bile pokrajine dobre za državo ter zakaj je njihova uvedba pomembna. Posveta se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) Robert Smrdelj, ki je pozdravil namero omenjenih organizacij.

Posvet sta vodila in povezovala direktor Inštituta za ustavno pravo dr. Ciril Ribičič in namestnik Delovne skupine Državnega sveta za pripravo pokrajinske zakonodaje državni svetnik Leopold Pogačar. Predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič  je uvodoma pozdravil vse udeležence in pozitivne strani, ki bi jih prinesla ustanovitev pokrajin.

Udeleženci so v razpravah predstavili svoje stališče v zvezi z ustanavljanjem pokrajin, in sicer:

 • Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je predstavil področje zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja skozi mehanizme kohezijske politike.
 • Direktor Inštituta za ustavno pravo zasl. prof. dr. Ciril Ribičič je predstavil razvoj ustavne ureditve pokrajin.
 • Prof. dr. Katja Vintar Mally s Filozofske fakultete je predstavila razvojne razlike pokrajin.
 • Zasl. prof. dr. Dušan Plut je predstavil kakšne in koliko pokrajin potrebujemo.
 • Dr. Domen Končan s Službe Državnega sveta RS je predstavil ustanovitev pokrajin kot ustavno obveznost.
 • Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je izpostavil tematiko uničujočih poplav v povezavi s pokrajinami.
 • Odvetnik Jure Debevec je predstavil predstavitev na temo Regionalnega načrtovanja v času do ustanovitve pokrajin.

Minister Jevšek je izpostavil, da EU zaenkrat od države še ne zahteva vzpostavitve pokrajin, vendar gre vseeno v smeri, da je regijam potrebno dajati prednost. Izpostavil je tri ključna vprašanja oziroma izzive, to so:

 1. Financiranje pokrajin – najprej potrebno razrešiti to dilemo, minister je predlagal, da je se del davkov razporedi za financiranje pokrajin.
 2. Fazni prehod – potrebno dobro preučiti kako bo potek vzpostavitve pokrajine potekal, katere bodo faze in kako si bodo sledile. Regije bodo namreč ostale, korist pa bo na koncu bistveno večja.
 3. Izziv pa predstavlja tudi zagotavljanje finančnih sredstev za razvoj regij v naprej, po letu 2030, ko bo država postala neto plačnik (Poročilo delovne skupine za financiranje finančne perspektive od leta 2027 naprej).  

Minister za javno upravo Franc Props je trenutno zadržan v tujini, zato je bil na posvetu predvajan posnetek v katerem je Props najprej predstavil zgodovino poskusov ustanavljanja pokrajin s področja njegovih pristojnosti. Povedal je, da političnega soglasja za ustanavljanje pokrajin ni, zato je potrebno najti druge rešitve s katerimi bi zadevo izpeljali.

Svoja stališča je predstavil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj, ki je med drugim izpostavil nekaj prednosti, ki bi jih prinesla ustanovitev pokrajin:

 • pokrajine so močan razvojni vzvod (bistveno močnejši od medobčinskega sodelovanja in podsistema RRA-jev);
 • postavljen bi bil instrument za skladnejši regionalni razvoj in s tem kreiranje delovnih mest izven centra države;
 • zmanjšal bi se migracijski pritisk na Ljubljano in s tem povezan prometni kolaps;
 • bistveno bi se ljudem približali viri in odločitve;
 • pokrajine bi povezale državne podsisteme – postali bi učinkoviti, znižali bi se stroški! Kadra na obstoječih institucijah je dovolj, celo racionalizirati ga je možno;
 • zmanjšala bi se korupcijska tveganja (ker bi razpršili in tako povečali preglednost porabe pomembnega dela javnih sredstev)
 • občine, kot regijska središča bi razbremenili financiranja nalog širšega pomena, ki so sedaj v finančnem krču kot npr. Maribor (posledično je velik pritisk za nesistemske spremembe ZFO);
 • civilna zaščita bi bila pri večjih naravnih nesrečah bistveno učinkovitejša, ker bi imeli na regionalni ravni učinkovit instrument (sedanji regijski štabi npr. nimajo finančnih vzvodov za ukrepanje);
 • protipoplavno varstvo zelo kliče po učinkovitem regionalnem pristopu – instrumentu;
 • s pokrajinami bi zelo povečali stabilnost delovanja države saj bi za ljudi pomembni podsistemi nemoteno delovali kljub morebitnim političnim turbulencam na državni ravni.

Predstavljeno je bilo trenutno stanje na področju vzpostavitve pokrajin, veliko različnih pogledov na omenjeno situacijo, ter izraženih veliko dvomov. Združenja občin bodo vsekakor nadaljevala v smeri, da se uredi zakonska podlaga na tem področju ter, da se stvari začnejo premikati v smeri decentralizacije na državni ravni.