Pomembne informacije petkovega videokonferenčnega sestanka

Ljubljana, 21. 8. 2023 – V nadaljevanju sledi nekaj pomembnih informacij petkovega videokonferenčnega sestanka.


POMEMBNI DATUMI:

  • ROK 1. 9. 2023: PRVA DELNA OCENA ŠKODE, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) svetuje, da začnete z ocenjevanjem občinske infrastrukture, DANES bo sledilo še več naknadnih informacij o tem kaj ocenjevati, z Ministrstva za naravne vire in prostor bodo posredovali tudi excel tabelo, ki vam bo v pomoč pri ocenjevanju škode.
  • ROK 22. 9. 2023: OPIS ŠKODE V PROGRAM AJDA, tu je potrebno vpisati vse, tudi objekte fizičnih oseb.

Kabinet Vlade RS naproša za podatke ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo krovnim organom.

Za sodelovanje pri popisu škode se lahko obrnete tudi na združenja zavarovalničarjev.

Glede na dogovor, da bodo občine pomagale pri vnosu podatkov v aplikacijo Ajda, smo s strani URSZS dobili predlog tabele v katero bi vnašali podatke že registriranih vnašalcev, ki že imajo izkušnje z vnosom. URSZR bi vnašalcem dodelil začasne pravice za občino, kjer bodo pomagali. Tabela je na voljo TU.