Pojasnilo in priporočilo Ministrstva za javno upravo glede zahtev za odmero komunalnega prispevka

S strani MJU smo v vednost prejeli dopis MNVP, v katerem opozarjajo na problematiko občin, katere so opozorile na težavo pri obračunavanju komunalnega prispevka. Namreč opozarjajo, da za isto zadevo prejemajo tako zahtevo investitorja za odmero komunalnega prispevka kot tudi obvestilo upravnega organa za gradbene zadeve, na podlagi katerega so občine po uradni dolžnosti dolžne odmeriti komunali prispevek. V praksi tako prihaja do podvajanja zadev in tudi dvojnega obračunavanja komunalnega prispevka.

V izogib težavam tako MNVP priporoča upravnim enotam, da do vzpostavitve sistema eGraditev v celoti, pri investitorju preverijo, ali je bila zahteva za odmero komunalnega prispevka na občino že vložena.

* * *

MNVP_POJASNILO-GLEDE-ZAHTEV-ZA-ODMERO-KOMUNALNEGA-PRISPEVKA_OKTOBER-2023Prenos