Pojasnila Uprave RS za zaščito in reševanje glede uveljavitve znižane stopnje davka za gasilce

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo zasledili pojasnilo v zvezi z vprašanji gasilskih organizacij, ki se nanašajo na uveljavljanje posebne nižje stopnje davka na dodano vrednost pri nakupu gasilske opreme

Minister za finance je v soglasju z ministrom za obrambo dne, 15. 9. 2023, izdal Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji petih odstotkov od davčne osnove.

V času izvajanja navedenega pravilnika so bila izpostavljena nekatera vprašanja, med drugim tudi, ali gasilske zveze lahko uveljavljajo znižano stopnjo DDV.

Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljena dopolnitev podrobnejšega opisa »Stopnje DDV«, v katero so vključeni odgovori na vprašanja glede posebne nižje stopnje DDV za gasilske organizacije. Med njimi je pod točko 4.7 tudi odgovor o možni uveljavitvi znižane pet odstotne stopnje DDV za gasilske zveze.