Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je Ministrstvo za pravosodje seznanilo, da so izpolnjeni pogoji za vlaganje in vročanje po elektronski poti v zapuščinskih postopkih in t. i. družinskih postopkih za vse uporabnike. Skladno s 25. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku je ministrica za pravosodje po seznanitvi, da so izpolnjeni tehnični pogoji, izdala Odredbo, ki določa, da je od 15. januarja 2024 mogoče vloge, listine in pisanja vlagati po elektronski poti prek portala e-sodstvo v:

Pravtako je od 15. januarja 2024 v navedenih postopkih mogoče vročanje po elektronski poti.

Na podlagi izdane odredbe bodo torej lahko tudi občine, ki sodelujejo v zapuščinskih postopkih, vloge, listine in pisanja na zapuščinsko sodišče vlagale po elektronski poti prek portala e-sodstvo; v takem primeru jim bo zapuščinsko sodišče vročalo pisanja po varni elektronski poti.

* * *