Informacija o odstranjevanju naplavin in plavja

SV za obnovo po poplavah in plazovih nam je ponovno posredovala informacijo v zvezi z naplavinami in plavjem zaradi dodatnih vprašanj, ki jih prejemajo s strani občin. V priponkah vam posredujemo informacije o možnostih odstranjevanja naplavin in plavja v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Hkrati vam v prilogi pošiljamo tudi delni seznam izvajalcev mletja lesnih sekancev, ki so ga pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Informacija je objavljena tudi na spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih.