ZOS PODPRL SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE IN POZVAL K DVIGU POVPREČNINE

ZOS je občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo dopis, v katerem smo opozorili na zahteve po dvigu plač različnih interesnih skupin znotraj javnega sistema. Zadnji izmed njih je poziv Sindikata občin Slovenije, ki poziva k odpravi plačnih nesorazmerij in povišanju plač vsem zaposlenim v občinskih upravah, tudi občinskim funkcionarjev.

* * *