Zaprosilo Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih za posredovanje pojasnil

Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih naslovilo dopis, v katerem naprošamo za dodatna pojasnila določil Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

* * *

034-36-2023-SLUZBA-VLADE-RS-ZA-OBNOVO-IN-RAZVOJ_ZAPROSILO-ZA-POJASNILA_NOVEMBER-2023Prenos