Zagotovitev finančnih sredstev zaradi uveljavitve določil novele Zakona o šolski prehrani

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posredovalo poziv za zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo javnih razpisov za investicije v osnovne šole, ki bodo potrebne zaradi uveljavitve določil spremembe Zakona o šolski prehrani.

***