STALIŠČE ZOS DO REORGANIZACIJAE UPRAVNIH ENOT

Združenje občin Slovenije je pristojnima delovnima telesoma Državnega sveta RS posredovalo stališče v zvezi z reorganizacijo upravnih enot.

Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) že dalj časa opozarja da je Slovenija zelo centralizirana država in je pretirana koncentracija virov in nalog skoncentrirana na državno raven. Ker ni političnega interesa za ustanovitev pokrajin (skladno z Ustavo RS opredeljenim ustrojem države) se o večini stvari odloča centralistično in zato neučinkovito ter neracionalno.

                                                  * * *