Razpisi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo posredovalo poziv za pregled in prepoznavo problematik v zvezi z problematiko upravičenih stroškov v okviru razpisov Načrta za okrevanje in odpornost.

***