Problematika urejanja vodotokov

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih naslovilo dopis, v akterem pozivamo k celostnem urejanju problematike urejanja vodotokov.

* * *