PREDLOG SPREMEMBE 58. ČLENA ZIPRS22223

Združenja občin so na Ministrstvo za finance naslovila dopis, v katerem podajamo predlog spremembe 58. člena ZIPRS2223. Ta določa povprečnino za leto 2022 in 2023. Združenja smo podala predlog, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 736,66€, za leto 2023 pa v višini 775,64€.

* * *