PREDLOG SPREMEMB ZIPRS2223 IN PROTEST ZDRUŽENJ OBČIN

Združenja občin smo na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovila predlog spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) in protest k načinu sprejemanja vladnih odločitev.

* * *