PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IN PREDLOG ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo predlog sprememb zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predlog zagotovitve dodatnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

***