Predlog novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj posredovalo poziv za pridobitev informacij kdaj bo predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dan v javno obravnavo.

***