PREDLOG K PRIHODNJEMU ZAKONU O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo predlog, da se iz iz kvote zadolževanja, katero določa 10.a člen ZFO-1, izvzamejo krediti občin za investicije gradnje stanovanj.

* * *