Predlog dopolnitve dnevnega sestanka na temo novel Zakona o financiranju občin in Zakona o lokalnih volitvah

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo predlog za razširitev dnevnega reda, in sicer s točko obravnave plač županov.


Ter hkrati s temnaprosilo tudi za dodatna pojasnila, kaj je bilo na tem področju, plač županov in odprave plačnih nesorazmerij, narejenega od junija 2023 do danes.

***