Poziv za dvig povprečnine

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo posredovalo poziv za dvig povprečnine za leti 2024 in 2025.