POZIV K VKLJUČITVI REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo poziv za imenovanje predstavnikov združenj občin v ožjo vladno pogajalsko skupino za pogajanja s sindikati javnega sektorja.

* * *