Poziv k ureditvi področja šolskih prevozov

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo posredovalo poziv za ureditev področja šolskih prevozov.

***

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

“Prejeli smo vaš dopis številka 371-1/2024 z dne, 3.6.2024 v katerih nas opozarjate na določbe 110.c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP). Ta v točki (1) določa, da »V primeru povišanja ali znižanja cene energenta, ki ga prevoznik uporablja za prevoz, za deset odstotkov se prevoznina poveča ali zniža za tri odstotke od prvotno dogovorjene cene.«

Kot že sami ugotavljate, pa je v točki (2) navedeno da se »Prejšnji odstavek ne uporablja za javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu.«

Glede na to, da šolski prevozi spadajo v kategorijo posebnih linijskih prevozov, zanje to določilo ne  velja, pač pa je določilo 110.c člena ZPCP v osnovi namenjeno le za tovorni promet.”