Poziv k posprešitvi aktivnosti na področju črpanja sredstev iz NOO

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, MF in MKRR naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na skrb vzbujajoče nižanje višine nepovratnih sredstev.

* * *