POZIV K PONOVNI OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO TER NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH

Združenje občin Slovenije na pristojno ministrstvo posredovalo poziv k ponovni objavi javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

***