POZIV K OBJAVI JAVNIH RAZPISOV ZA INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo poziv k objavi javnih razpisov za investicije na področju kulture in zagotovitvi finančnih sredstev za njihovo izvedbo.

Pristojne smo še pozvali, da v pripravo razpisov vključite tudi občine in na ta način zagotovite, da bodo lahko na razpisih kandidirale vse oz. v čim večjem številu.

* * *