Podpora pobudi o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju

Združenje občin Slovenije je pristojne organe posredovalo podporo pobudi o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo je pripravilo Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije.

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije poziva k nujni prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v javnih zavodih, katerega so pripravili na podlagi analize stanja svojih zavodov (vrtcev, osnovnih šol in domov za starejše občane) ter dostopnih podatkov.

***