POBUDA ZA RAZREŠEVANJE TEŽAV OBČIN PRI SOOČANJU S PODRAŽITVAMI ELEKTRIKE IN ENERGENTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo dopis, v katerem opozarjamo, da se tudi občine soočajo s posledicami nenehnih podražitev, katere že pošteno zajedajo občinske proračune. Zaradi podražitev se proračunski izdatki občin v zadnjem letu skokovito povečujejo.

V luči blaženja posledic draginje je Vlada RS z ukrepi na področju cen zemeljskega plina in električne energije že stopila nasproti prebivalstvu, malim poslovnim odjemalcem in osnovnim socialnim službam. Prav tako je sprejela ukrep reguliranja cen pogonskih goriv. Ukrepe na Združenju občin Slovenije vsekakor pozdravljamo, pozvali pa bi vas k razmisleku, da med t.i. zaščitene odjemalce vključite tudi občine in njihove posredne ter neposredne uporabnike proračunov. Ti namreč zagotavljajo mrežo javnih storitev in nereguliranost cen na tem področju bo cene javnih storitev potisnila navzgor.

Z namenom odprtja razprave o navedeni problematiki in predstavitvijo predlogov ukrepov, ki bi ublažili težave občin pri soočanju z vse višjimi stroški na področju električne energije in energentov, smo predlagali sklic sestanka.