Nujnost zagotovitve sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo poziv k zagotovitvi dodatnih sredstev za javne razpise za investicije v vrtce in osnovne šole.

Razumemo, da je bilo zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav treba sprejeti določene ukrepe in narediti rez tudi v odhodke, vendar krčenje sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole ni prava smer. Ne samo, da bi država morala zagotoviti sredstva, treba bi bilo prav tako pripraviti večletne javne razpise, s katerimi bi zagotovili kontinuirano financiranje in občine bi nedvomno lažje pripravljale projekte ter urejale vso pripadajočo dokumentacijo. Tako pa se iz leta v leto ne ve ali javni razpis sploh bo.

Menimo tudi, da bi bilo smiselno, da se občine vključi že v samo pripravo javnih razpisov in se na ta način omogoči kandidiranje čim večjemu številu občin. Še pred tem pa je treba izvesti analizo potreb občin po finančnih sredstvih na tem področju.

* * *