NOVE NALOGE OBČIN ZA KOREKTEN IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2023 IN 2024

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance ponovno poslalo dopis v zvezi s posredovanjem podatkov o vseh dodatnih nalogah občin, ki bodo v letih 2023 in 2024 bremenile občinske proračune.

Prvi dopis smo posredovali 4. 7. 2022 posredovalo dopis  in v njem v katerem smo podali pripombe na izračun stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024 z obrazložitvami.

V dopisu smo med drugim opozorili, da v izračunu niso vštete vse dodatne naloge občin, saj vam jih vsa ministrstva niso poslala. Z vaše strani odgovora nismo prejeli, zato smo za posredovanje podatkov o dodatnih nalogah zaprosili občine in prejeli kar nekaj odgovorov. V priloženi tabeli, ki je priloga k dopisu, vam jih posredujemo zgolj nekaj.

Tako smo ponovno apelirali, da pozovejo vsa ministrstva naj vam posredujejo podatke o vseh dodatnih nalogah občin, ki bodo v letih 2023 in 2024 bremenile občinske proračune. Samo tako bo moč izračunati stroške občin in posledično oblikovati korektno višino povprečnine, ki bo krila dejanske stroške občin.

* * *