JAVNI RAZPISI ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Združenje občin SLovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo dopis, v katerem naprošamo za informacije o tem v kateri fazi je letni načrt investicij v zdravstvo in kdaj se predvideva objava javnih razpisov.

* * *