FINANCIRANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V VRTCIH

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo poziv za pomoč občinam na področju predšolske vzgoje, natančneje pri financiranju dodatne strokovne pomoči v vrtcih.

* * *