Osvežitveni seminar – ZUP

Ljubljana, 28. 11. 2023 – Združenje občin Slovenije je, 28.11.2023, izvedlo spletni seminar z namenom osvežitve ZUP-a za javne uslužbence, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo s temami s področja splošnega upravnega postopka.

Seminar je udeležencem omogočil pregledno (obnovitveno) obravnavo osnovnih pravnih in drugih znanj o odločanju v upravnih zadevah in vodenju upravnega postopka. Predavateljica dr. Bojana Zadravec je predstavila naslednje vsebine:

  • uporaba temeljnih načel v konkretnih upravnih postopkih
  • obravnava vlog – elektronske vloge,
  • ustna obravnava – kdaj in kako,
  • elektronsko poslovanje,
  • vročanje – kako vročiti elektronsko,
  • roki, dokončnost, pravnomočnost, izvršljivost,
  • odločba – priprava, vsebina,
  • pomanjkljivosti pri vodenju upravnih postopkov.

Udeleženci so že pred in med seminarjem zastavili veliko vprašanj, na katera je bilo vsem odgovorjeno. Prav tako so bili izpostavljeni primeri iz prakse in tudi najboljše možne rešitve nastalih situacij, ki se pojavljajo na občinah.

***