Organizacija dela in pravice uslužbencev v času naravne nesreče – pojasnila MJU

Ljubljana, 7.8.2023 – Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. 8. 2023, in katere posledice še niso sanirane, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo usmeritve – pregled določb predpisov, in sicer glede:


– odsotnosti z  dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo

– organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu in

 – dodelitve solidarnostne pomoči.

Pojasnila veljajo za javne uslužbence v državnih organih in občinah, za katere velja drugi del Zakona o javnih uslužbencih, ministrstva pa naj ob upoštevanju določb Zakona o delovnih razmerjih, področnih predpisov in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, pravnim osebam javnega prava iz svoje pristojnosti, posredujejo smiselno enaka pojasnila tudi za ostale javne uslužbence.

Pojasnila smo vsem občina posredovali na elektronske naslove.