Oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

Ljubljana, 7. 9. 2023 – Na podlagi  Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 so uporabniki storitev HKOM, ki po 74. a členu Zakona o državni upravi storitev pridobijo in uporabljajo proti plačilu, oproščeni plačila stroškov uporabe storitev HKOM za čas od 4. 8. 2023 do 31. 12. 2023.

Do oprostitve so upravičeni tisti uporabniki, katerim je bilo premično ali nepremično premoženje poškodovano ali uničeno v poplavah in plazovih.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so uporabnike, ki so utrpeli škodo, pozvali k predložitvi izjave, s katero se izrekajo o nastali škodi. Na podlagi podane izjave jim bodo stornirali račun za mesec avgust ter jih za obdobje upravičenosti oprostili plačila storitve.

***