Od danes v javni obravnavi prvi pravilniki po Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 12. 10. 2023 – Ministrstvo za solidarno prihodnost je prvi sveženj predlaganih pravilnikov k Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki so ga poslanci sprejeli pred poletjem, dalo v javno razpravo. Trajala bo do 1. novembra.

Deležniki se bodo v javni razpravi opredelili do predlogov šestih pravilnikov. To so pravilniki o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, o vlogi za vpis v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe, o strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo, o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti ter pravilnik o spremljanju, poročanju in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe.

V času, ko bo tekla javna obravnava, bodo predloge pravilnikov poslali v medresorsko usklajevanje z ministrstvom za finance in službo vlade za zakonodajo. Ministrstvo prav tako predvideva razpravo o predlogih z Ekonomsko-socialnim svetom, v pregled pa jih bodo poslali tudi Evropski komisiji.

Poleg tega bo ministrstvo predloge v času javne razprave usklajevalo v okviru posvetovalne skupine ministrstva za področje dolgotrajne oskrbe. Skupina jih bo pregledala, se opredelila do njih in razpravljala o morebitnih dopolnilih.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ob tem poudarja, da podzakonski predpisi prevajajo vsebino zakona v življenje. Ključni cilj pri njihovem oblikovanju je bila po njegovem vzpostavitev splošno dostopnega sistema dolgotrajne oskrbe tako, da bi krepili javno mrežo in jo opolnomočili. “Na koncu te poti mora biti hitro in učinkovito poskrbljeno za vsakogar,” so njegove besede povzeli na ministrstvu. Veseli se tudi izmenjave stališč, mnenj in pobud, morebitnih dopolnil in sprememb, ki jih bodo v javni razpravi prejeli od deležnikov. Dolgotrajno oskrbo vidi kot področje, na katerem glavno vlogo igra skupnost.

Drugi sveženj predlogov podzakonskih predpisov, ki bodo zadevali predvsem storitve dolgotrajne oskrbe, standarde in normative ter metodologijo za določitev cene nastanitve in prehrane, bodo predstavili javnosti do 15. novembra, sledila pa bo 21-dnevna javna razprava. Zakon bo do začetka prihodnjega leta, ko se bodo začele uporabljati njegove prve določbe, opremljen z vsemi potrebnimi podzakonskimi predpisi, so zagotovili.

***