Od 1. 5. 2024 dalje nova karta potresne nevarnosti Slovenije obvezna za projektiranje stavb

Ljubljana, 6. 5. 2024 – Agencija RS za okolje je objavila obvestilo, da se je 1. 5. 2024 končalo dvoletno prehodno obdobje, ko je bila veljavna tudi stara karta Potresna nevarnosti Slovenije – projektni pospešek tal. Od 1. 5.  2024 je nova karta obvezna za projektiranje stavb.

Slovensko zakonodajo o potresno odporni gradnji opredeljuje  Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. Ta predpisuje obvezno uporabo standarda Evrokod 8 (EC8) (SIST EN 1998- 1:2005/AC:2009) in Nacionalnega dodatka (SIST EN 1998-1:2005/A101:2005/A101:2009/AC:2022) k standardu EC8. Karta potresne nevarnosti Slovenije – projektni pospešek tal je priloga Nacionalnega dodatka in je kot del predpisov obvezna za projektiranje stavb. EC8 določa, da je osnovni parameter potresne nevarnosti projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let in za trdna tla (tip tal A po EC8).

Projektni pospešek tal je po EC8 enak vršnemu (največjemu) pospešku tal. To je največja absolutna vrednost pospeška na prostem površju. Povratna doba je povprečen čas med prekoračitvami vrednosti pospeška tal na dani lokaciji. Priporočena doba 475 let ustreza 90 odstotkov verjetnosti, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih, kar je predvidena življenjska doba navadnih objektov. Za pomembne objekte (na primer šole, bolnišnice) se uporablja faktor pomembnosti stavb, ki je podan v EC8 ali ustrezno večja povratna doba.

Več informacij o potresni nevarnosti lahko preberete na spletni strani Agencije za okolje.

Aktualna karta potresne nevarnosti Slovenije/Avtor: Agencija RS za okolje

* * *