Ocena škode po avgustovih poplavah in plazovih nujna tudi za društva in ustanove

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport  je začelo z oceno škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa.

V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu. Do obrazca in navodil je možno dostopati TU.

Rok za posredovanje ocene škode je sreda, 20. 9. 2023.

Izpolnjene obrazce je potrebno posredovati po elektronski pošti na naslov poplave-sport@gov.si  oziroma po pošti priporočeno na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave avgust 2023).

V primeru zagotovitve finančnih sredstev in sprejetja ustreznih pravnih podlag bodo društva in ustanove pozvana k predložitvi vlog za delno povračilo škode, zato je pomembno, da ocene škode predložijo do navedenega roka.

Zaradi kratkega roka in v želji, da bi to obvestilo doseglo čim večje število ciljnih naslovnikov, vas prosimo, da povezavo do obrazca in navodil objavite na svojih spletnih straneh ter jo posredujete občinam, svojim članicam, da z njo seznanijo športna društva in ustanove s svojega področja.

***